Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Szpital przyjazny kombatantom

Szpital Przyjazny Kombatantom

 

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie realizuje Program

„Szpitale Przyjazne Kombatantom”

Rozwiązania:

Zawarcie Porozumienia pomiędzy grupą szpitali w województwie mazowieckim a Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Cel Programu:

  • poprawa dostępności, jakości i organizacji usług zdrowotnych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej.

 

Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych:

  • Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
  • Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
  • Stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

 

Rodzaje świadczeń zdrowotnych:

  • Podstawowa opieka zdrowotna;
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
  • Leczenie szpitalne.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację Programu: dr Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska

 

Więcej informacji o Programie:

http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/394/7701/Szpitale_Przyjazne_Kombatantom.html

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (CRT Szpital przyjazny Kombatantom.pdf)Certyfikat uczestnictwa w programie 574 kB

Telefony

Centrala szpitala:
(22) 33 55 351 do 355
Poradnia chorób zakaźnych:
(22) 33 55 332 | (22) 33 55 235

Informacje bieżące

Urząd Marszałkowski 
Serwis Internetowy Urzędu Marszałkowskiego - organu założycielskiego szpitala
 
Główny Inspektor Sanitarny 
Serwis Głównego Inspektora Sanitarnego 
 
NFZ 
Serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Ministerstwo Zdrowia 
Serwis internetowy Ministerstwa Zdrowia RP