MISJA SZPITALA: NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA

Nad przestrzeganiem praw pacjenta w naszym Szpitalu czuwa Pani doktor Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska.

 

Kontakt:  

                               wtorek 12.00 - 13.30

                               piątek   13.00 - 14.30

 

     lub pod numerem telefonu  22/33-55-364 lub 204

 

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta (Szpitalnego Rzecznika Praw Pacjenta)

należy w szczególności:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu,
 • Przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin,
 • Wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi,
 • Analizowanie skarg i wniosków,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych
  z realizacją praw pacjenta,
 • Stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 • Współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta,
 • Zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji prawnej i wskazanie trybu interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skargi do Dyrekcji Szpitala można zgłaszać we wtorki w godzinach 14:00 - 15:00.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.