Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Zakażnego w Warszawie

realizujący zadania wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. (Dz.U.02.67.619).

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37, 01 – 201 Warszawa
www.zakazny.pl


Opublikował: Dariusz Cedel
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Dariusz Cedel
Dokument z dnia: 23.05.2019
Dokument oglądany razy: 3023
5.12.2021 // www.zakazny.pl/bip